Politika privatnosti

Portal nadjiadvokata.rs poštuje Vašu privatnost i posvećena je njenoj zaštiti putem naše usaglašenosti sa ovom politikom. Ova politika opisuje vrste informacija koje možemo da dobijemo od Vas ili koje Vi možete da date kada posetite Internet stranicu www.nadjiadvokata.rs (naša „Internet stranica“), kao i naše prakse prikupljanja, korišćenja, održavanja, zaštite i objavljivanja tih informacija. Ova se politika primenjuje na informacije koje dobijemo:

 • Na ovoj Internet stranici;
 • U imejlovima, tekstovima i drugim elektronskim porukama između Vas i ove Internet stranice;

Obezbeđenje sigurnosti i poverljivosti ličnih podataka svojih korisnika je glavni prioritet našeg portala. Portal nadjiadvokata.rs se pridržava svih zakona Republike Srbije koji se odnose na zaštitu prava ličnih podataka i pravila pravne profesije. Portal nadjiadvokata.rs primenjuje izuzetno strogu politiku za garantovanje zaštite ličnih podataka svojih korisnika:

 • Svaki korisnik portala nadjiadvokata.rs ostaje vlasnik svojih podataka
 • Sa podacima se postupa na transparentan, poverljiv i siguran način
 • Portal nadjiadvokata.rs je uključen u kontinuirani proces zaštite podataka svojih korisnika

Namena politike privatnosti

Portal nadjiadvokata.rs želi da vas putem ove politike informiše o tome kako štitimo vaše lične podatke koji se obrađuju putem web stranice nadjiadvokata.rs. Određeni lični podaci korisnika moraju se smatrati ličnim podacima. Ova Politika se može menjati, dopunjavati ili ažurirati u skladu sa bilo kojim pravnim, regulatornim, sudskim i tehničkim trendovima. Međutim, lični podaci korisnika će se uvek obrađivati u skladu sa pravilima koja su bila na snazi u vreme njihovog prikupljanja, osim ako na to ne bude obavezivao zakon. Ova Politika je sastavni deo Pravila i uslova korišćenja portala nadjiadvokata.rs.

Prikupljanje i poreklo podataka

Sve podatke koji se odnose na korisnika prikuplja od njih direktno portal nadjiadvokata.rs ili advokatska kancelarija. Portal nadjiadvokata.rs se obavezuje da pribavi saglasnost korisnika, kao i da im dozvoli da se suprotstave upotrebi njihovih podataka za određene svrhe, kada je to neophodno. Tokom pregleda stranica portala nadjiadvokata.rs korisnici se informišu o svrsi prikupljanja njihovih podataka putem različitih online obrazaca i putem korišćenja kolačića („cookies“).

Korišćenje prikupljenih podataka

1. Potreba za prikupljanjem

Korisnik saopštava određene lične podatke prilikom online komunikacije sa pružaocem advokatske usluge. Ukoliko korisnik ne želi da dostavi tražene podatke, korisnik možda neće moći da pristupi određenim delovima web stranice, a portal nadjiadvokata.rs možda neće moći da odgovori na njegov zahtev.

2. Svrha

Prikupljanje Vaših ličnih podataka ima za cilj:

 • Legitimni interes portala nadjiadvokata.rs da obezbedi najbolji kvalitet svojih usluga kako bi svojim korisnicima omogućili što bolje funkcionisanje svoje web stranice,
 • Legitimni interes portala nadjiadvokata.rs da formira statističke podatke o uticaju sajta na rad advokatskih kancelarija u cilju unapređenja korišćenih alata i poboljšanja usluge,
 • Legitimni interes portala nadjiadvokata.rs da sprovodi ispitivanje zadovoljstva korisnika svojim uslugama u cilju njihovog poboljšanja,
 • Saglasnost svojih korisnika kada to zahtevaju važeći propisi, posebno u pogledu komercijalnog pretraživanja i kolačića.

Podaci korisnika portala nadjiadvokata.rs se uglavnom koriste da bi se:

 • Dozvolilo korisniku pretraživanje portala,
 • Korisnik povezao sa advokatima i advokatskim kancelarijama,
 • Omogućila korisniku optimalna advokatska usluga.

Pored toga, podaci korisnika se prikupljaju i zbog:

 • Sprečavanja i borbe protiv računarskih prevara (spamovanje, hakovanje…),
 • Poboljšanja navigacije na web stranici,
 • Izrade statističkih podataka za interne potrebe portala nadjiadvokata.rs kao i za dostavu izveštaja davaocima advokatskih usluga (bez korišćenja ličnih podataka).

Obavezna ili neobavezna priroda ličnih podataka koji se traže, kao i moguće posledice ukoliko se podatak ne dostavi navode se tokom njihovog prikupljanja.

Tipovi podataka koji se obrađuju

Portal nadjiadvokata.rs će u cilju davanja dozvole za zakazivanje termina koristiti sve ili neke od sledećih podataka:

 • Prezime i ime
 • Broj telefona, email adresa, adresa
 • Šifra korisnika
 • Razlog zakazivanja termina sa davaocem advokatske usluge,
 • Istoriju zakazivanja,

Portal nadjiadvokata.rs će za potrebe zakazivanja terminima verovatno koristiti sve ili neke od sledećih podataka:

 • Login i korišćenje podataka na web sajtu, da bi omogućio navigaciju na sajtu,
 • Statističke podatke o posetama portalu nadjiadvokata.rs
 • Za sprečavanje u borbu protiv računarskih prevara (spamovanje, hakovanje …): računarski hardver koji se koristi za navigaciju, IP adresu, password
 • Podatke o konekciji i upotrebi da bi se unapredila navigacija na sajtu
 • E-mail adresa da bi se sprovela dobrovoljna istraživanja o zadovoljstvu korisnika
 • Broj telefona, email adresa da bi se mogla odvijati potrebna komunikacija

Neprenošenje ličnih podataka

Lični podaci korisnika neće se prenositi u komercijalne ili reklamne svrhe. Lične podatke korisnika mogu koristiti pružaoci usluga portala nadjiadvokata.rs, koji u potpunosti poštuju prethodno navedene principe.

Trajanje čuvanja podataka

Portal nadjiadvokata.rs čuva Vaše podatke koliko je neophodno, u skladu sa zakonskim zahtevima.

Prava korisnika

Uvek kada obrađuje lične podatke korisnika, portal nadjiadvokata.rs preduzima sve razumne mere kako bi obezbedio tačnost i relevantnost ličnih podataka, u skladu sa potrebom zbog koje ih portal nadjiadvokata.rs koristi. Korisnici portala nadjiadvokata.rs imaju sledeća prava:

 • Pravo pristupa – pravo pristupa podacima i informacijama o načinu njihove obrade i korišćenja,
 • Pravo na ispravak – pravo zahteva za izmenu podataka o ličnosti,
 • Pravo na brisanje – pravo zahteva za brisanje podataka o ličnosti,
 • Pravo na ograničenje obrade – pravo na zahtev ograničenja obrade podataka o ličnosti,
 • Pravo prenosa podataka – pravo prenosa podataka o ličnosti kada su ti podaci predmet automatizovane obrade, na osnovu saglasnosti ili ugovora,
 • Pravo prigovora – pravo povlačenja pristanka, kao i prigovora na obradu podataka o ličnosti,
 • Pravo žalbe odgovornom nadzornom organu vlasti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Čim portal nadjiadvokata.rs dobije saznanje o smrti korisnika, u slučaju nedostatka drugačijih instrukcija, portal nadjiadvokata.rs će uništiti njegove podatke, osim u slučajevima kada se njihovo čuvanje pokaže neophodnim u dokazne svrhe ili radi ispunjenja zakonske obaveze (poput vođenja evidencija o klijentu). Ako korisnik želi da zna kako portal nadjiadvokata.rs koristi njegove lične podatke, zatraži da ispravi ili se protivi njihovoj upotrebi, korisnik može da kontaktira portal nadjiadvokata.rs pisanim putem na sledeću adresu: Vidikovački venac broj 8, Beograd ili putem maila na office@nadjizubara.rs. U tom slučaju korisnik mora da navede lične podatke koje bi želeo da portal nadjiadvokata.rs ispravi, ažurira ili izbriše. Pri tom je neophodno da se korisnik identifikuje kopijom ličnog dokumenta (lične karte ili pasoša).

Društvene mreže

Korisnik portala nadjiadvokata.rs ima mogućnost klika na ikone društvenih mreža Facebook i Instagram, koje se pojavljuju na sajtu. Kada korisnik klikne na ove ikone, portal nadjiadvokata.rs će imati pristup ličnim informacijama koje je korisnik označio kao javne u svojim profilima na Facebooku i Instagramu. Međutim portal nadjiadvokata.rs neće kreirati ili koristiti bilo koju bazu podataka nezavisno od Facebooka i Instagrama, niti će obrađivati podatke koji se odnose na njegov privatni život. Ako korisnik ne želi da portal nadjiadvokata.rs ima pristup ličnim podacima objavljenim na javnom prostoru na njegovom profilu ili društvenoj mreži, korisnik će morati da koristi sredstva koja mu nude Facebook i Instagram da ograniči pristup njegovim podacima.

Sigurnost

Portal nadjiadvokata.rs sprovodi sve tehničke i organizacione mere kako bi se obezbedila sigurnost obrade ličnih podataka i njihova poverljivost. Zbog toga portal nadjiadvokata.rs preduzima sve potrebne mere predostrožnosti, s obzirom na prirodu podataka i rizike koje predstavlja obrada, kako bi se očuvala sigurnost podataka i posebno, kako bi se sprečilo da se podaci izmene, oštete ili da neovlašćene treće strane imaju pristup podacima (fizička zaštita prostorija, provera autentifikacije ličnim i sigurnosnim pristupom putem poverljivih identifikatora i lozinki, evidentiranje veza, šifrovanje određenih podataka itd.).

Lične informacije i mlađi korisnici

U principu, portal nadjiadvokata.rs je namenjen odraslima koji su sposobni da imaju ugovorne obaveze u skladu sa zakonom. Korisnici mlađi od 16 godina ili korisnici koji nisu sposobni da imaju ugovorne obaveze, moraju dobiti prethodnu saglasnost svog zakonskog staratelja pre nego što unesu svoje podatke na web stranicu.

Kontaktirajte nas

Ako korisnik ima bilo kakva pitanja ili pritužbe u vezi sa poštovanjem ove Politike od strane portala nadjiadvokata.rs, ili ako želi da portal nadjiadvokata.rs obavesti o preporukama ili komentarima usmerenim na poboljšanje kvaliteta ove politike, korisnik može pisanim putem da se obrati na adresu Vidikovački venac broj 8, Beograd ili emailom na office@nadjizubara.rs.

Pravilnik o utiscima

Preduslov za pisanje utiska je da ste rezervisali termin u željenoj advokatskoj kancelariji. Za svaki zakazani termin možete ostaviti samo jedan utisak. Na ovaj način proveravamo i kontrolišemo ispravnost i pouzdanost utisaka. Advokatske kancelarije prihvataju da u kontekstu poslovne etike ne treba koristiti opciju utisaka koje pruža web stranica da bi postavljali pozitivne ili negativne kritike preko trećih lica (porodica, prijatelji, osoblje). Uvredljivi komentari, komentari protiv pravila i propisa civilnog i krivičnog zakona ili propisa javnih organa neće se objavljivati. U ovom slučaju portal nadjiadvokata.rs neće snositi nikakvu odgovornost za ovu odluku. Portal nadjiadvokata.rs ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj utisaka. Utisci ni u kom slučaju ne odražavaju stavove portala nadjiadvokata.rs o advokatu ili advokatskoj kancelariji ni u slučaju pozitivne ili negativne kritike. Takođe, portal nadjiadvokata.rs ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatni kvalitet usluge koju nude advokatske kancelarije koje se oglašavaju na portalu nadjiadvokata.rs.

Pravilnik o kolačićima

Da bi poseta našem portalu bila atraktivna i omogućila korišćenje određenih funkcija, na raznim stranicama koristimo takozvane kolačiće. Ovo su male tekstualne datoteke koje se čuvaju u vašem pretraživaču. Neki kolačići koje koristimo brišu se nakon završetka sesije pretraživanja, tj. nakon zatvaranja pretraživača. Ostali kolačići ostaju na Vašem pretraživaču i omogućuju nama ili našem pridruženom članu da prepoznamo Vaš pretraživač prilikom Vaše sledeće posete (trajni kolačići).

Možete postaviti svoj pretraživač tako da vas obaveštavaju o podešavanju kolačića i pojedinačno odlučujete o njihovom prihvatanju ili isključujete prihvatanje kolačića za određene slučajeve ili uopšte. Neprihvatanje kolačića može ograničiti funkcionalnost naše stranice.

Obavezni kolačići su neophodni za navigaciju na našem portalu i za korišćenje pruženih funkcija. Bez upotrebe takvih kolačića nije garantovano pravilno funkcionisanje stranice.

Osim obaveznih, kolačiće koristimo i za olakšano prijavljivanje, unapređivanje naših usluga i pomažu nam da Vam pomognemo da pronađete ono što tražite.

Portal nadjiadvokata.rs garantuje zaštitu ličnih podataka kako je zakonom definisano.