Pravila i uslovi korišćenja

Ova Pravila I uslovi korišćenja obuhvataju pristup i upotrebu Nadjiadvokata veb-sajta (u daljem tekstu: “sajt”), kao i pravila i ograničenja korišćenja usluga koje Nadjiadvokata nudi fizičkim i pravnim licima. Zajedno sa našom Politikom privatnosti (koja je dostupna na našem sajtu i definiše i uređuje prava i pravila korišćenja ličnih podataka korisnika), Pravila i uslovi korišćenja čine Ugovor koji se primenjuje na sve korisnike sajta. Preporučljivo je da korisnici pre upotrebe sajta, pažljivo pročitaju navedene uslove korišćenja. Oni se odnose na njihova prava, obaveze i pravne lekove.

Ova Pravila i uslovi imaju svojstvo Ugovora između:

1. PR E-Find, osnivača i vlasnika Nadjiadvokata, sa sedištem u Vidikovački venac 8, 11090 Beograd, Srbija, registrovane kod Agencije za privredne registe pod brojem 65983176 i poreskim brojem: 112257661 i

2. Svakog pojedinačnog korisnika internet portala Nadjiadvokata.rs (u daljem tekstu zajedno označeni kao Ugovorne strane)

Pristupom i korišćenjem sajta, korisnici su pravno obavezani ovim Ugovorom i pristaju na sve njegove odredbe. Svaki pristup sajtu regulisan je ovim Ugovorom, te on čini legalan sporazum između korisnika sajta i PR E-Find.

DEFINICIJE/ POJMOVI

Izrazi u Pravilima i uslovima korišćenja (u daljem tekstu “Uslovi korišćenja” ili “Uslovi”) imaju sledeće značenje:
E-Find (ili “agencija”) odnosi se na pravno lice PR E-Find koje je vlasnik ovog sajta.

Korisnik usluga koje pruža E-Find (ili samo “korisnik”) je svako lice koje pristupi našem sajtu (posetilac) ili se na sajtu registruje (registrovani korisnik).

Posetilac je svako lice koje poseti Nadjiadvokata i njegove stranice, bez registracije ili prijave na njega. Posetiocu je dostupan deo sadržaja koji postoji na sajtu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Registrovani korisnik je svako pravno lice koje se na sajtu registrovalo na način koji je propisan ovim Uslovima korišćenja. Registrovanom korisniku dostupne su sve usluge koje Nadjiadvokata nudi, pri čemu određene usluge podrazumevaju naknadu troškova definisanu cenovnikom u okviru Paketa.

Pod terminom Sadržaj podrazumeva se celokupnost sajta Nadjiadvokata.

OPIS I SVRHA NADJIADVOKATA SAJTA

Portal Nadjiadvokata namenjen je korisnicima koji su u potrazi za advokatima i advokatskim kancelarijama, kao i svim drugim licima i organizacijama zainteresovanim za informacije i sadržaje koji su dostupni u okviru sajta.

Preciznije, Nadjiadvokata namenjen je:

  • internet oglašavanju usluga od strane advokata i advokatskih kancelarija
  • internet oglašavanju slobodnih radnih mesta od strane advokata i advokatskih kancelarija
  • digitalnom pretraživanju advokatskih usluga

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

PR E-Find sprovodi opravdane bezbednosne mere koje su adekvatne za otkrivanje prisustva kompjuterskih virusa. Ipak, korisnici moraju imati u vidu da postojeće bezbednosne mere za kompjuterske sisteme na Internetu nisu u potpunosti pouzdane i da stoga ne možemo garantovati odsustvo virusa ili bilo kojih drugih elemenata koji bi mogli uzrokovati izmene na kompjuterskim sistemima (hardveru i softveru) korisnika ili podacima i fajlovima korisnika sadržanim u njihovim sistemima.
Korisnicima se preporučuje da instaliraju i održavaju prikladne antivirus i druge zaštitne softvere na uređajima sa kojih pristupaju i koristite sajt. Bez ograničavanja bilo kog drugog dela ovih uslova, E-Find se odriče odgovornosti za bilo koji kompjuterski virus ili štetni ili destruktivni program koji bi korisnik mogao da preuzme sa ili kroz naš sajt.

REGISTRACIJA

Svi posetioci sajta imaju mogućnost besplatne registracije i mogućnost kreiranja Ličnog naloga. Na jednoj mail adresi, korisnik može kreirati jedan Lični nalog. Kreiranjem ličnog naloga korisnik potvrđuje da su informacije obuhvaćene njime tačne i ispravne, kao i da se odnose na korisnika kao pojedinačno lice. Tačnost informacija odnosi se na to da su unete informacije istinite i da se odnose na datog korisnika. Ispravnost informacija podrazumeva da su informacije pravilno unete, bez grešaka.

Prilikom registracije od korisnika se zahteva da kreira željenu lozinku i korisničko ime kako bi ubuduće mogao da pristupi sajtu. Korisnik prilikom registracije samostalno bira lozinku i obavezuje se na odgovornost za korišćenje pristupnih podataka za prijavu na sajt. Korisnik se obavezuje da će svoje pristupne podatke smatrati poverljivim. U slučaju da posumnja da se njegovi pristupni podaci neovlašćeno koriste, korisnik može o tome obavestiti Nadjiadvokata putem kontakt forme u podnožju sajta ili putem mejla office@nadjizubara.rs.

Registracijom na sajt Nadjiadvokata, korisnik se slaže sa svim odredbama Uslova korišćenja i isključivo je odgovoran za tačnost i ispravnost svih podataka koje je uneo i koje će tokom korišćenja sajta unositi.Korisnicima se skreće pažnja da bez obzira na postavke Nadjiadvokata sajta, njihov internet pretraživač (browser) može čuvati pristupne (login) podatke, na šta Nadjiadvokata nema uticaj i za šta ne odgovara.

U slučaju da od strane administratora budu prepoznate aktivnosti poput lažnog predstavljanja korisnika, nepridržavanja neke od odredbi ovih Uslova korišćenja ili zloupotrebe sajta na bilo koji način, Nadjiadvokata zadržava pravo da datom korisniku u bilo kom trenutku onemogući pristup i korišćenje sajta.

Čuvanje podataka za pristup sajtu

Pristupni podaci (mail adresa registrovanog korisnika i njegova lozinka) će biti aktivni 365 dana od prijave, odnosno dok se korisnik sam ne odjavi sa sajta (svog naloga).

REGISTROVANIKORISNICI, DOSTUPNE USLUGE, USLOVI I PRAVILA KORIŠĆENJA USLUGA

Registrovanim korisnicima su u okviru sajta dostupne različite usluge koje im mogu olakšati proces dolaska do klijenata i unaprediti njihovo poslovanje, a njihovi detaljni opisi dostupni su u odeljku O nama, kao i u odgovarajućim odeljcima ovog dokumenta.

Registrovani, poslovni, korisnici se obaveštavaju da, poručivanjem bilo koje usluge koju nudi Nadjiadvokata sajt, pristaju na to da ih Nadjiadvokata konsultanti kontaktiraju u cilju prikupljanja detaljnijih informacija u vezi sa traženom uslugom ili razjašnjavanja eventualno nejasnih informacija u podnetim zahtevima.

Registrovani korisnici registracijom na sajt postaju saglasni sa time da se logo njihove ili kompanije čiji su reprezenti može pojaviti na početnoj stranici Nadjiadvokata sajta, u okviru sekcije Istaknuti klijenti. U ovu sekciju Nadjiadvokata zaposleni mogu svrstati svakog korisnika kako bi dodatno istakli njegov brend posetiocima sajta. Registrovani korisnik u svakom trenutku može zatražiti da iz ove sekcije bude uklonjen i to slanjem upita na mejl office@nadjizubara.rs.

Registrovani korisnici u okviru odeljka Moj profil, u svako doba mogu da dopune ili izmene određene informacije koje su naveli prilikom registracije. Ovo se ne odnosi na samoinicijativnu izmenu mail adrese korisnika. U slučaju potrebe za izmenom mail adrese, registrovani korisnici ovakav upit mogu proslediti Nadjiadvokata putem kontakt forme u podnožju sajta ili se obratiti putem servisa korisničke podrške.

POSTAVLJANJE OGLASA – PRAVILA I OGRANIČENJA

Registrovanim korisnicima dostupna je opcija postavljanja oglasa u svoje ime ili u ime advokatske kancelarije koju predstavljaju. Sve mogućnosti koje korisnici imaju u vezi sa kreiranjem i postavljanjem oglasa, detaljno su definisane na sajtu u okviru sekcije Cenovnik oglašavanja.

Nakon što korisnik odabere vrstu paketa oglašavanja, od njega će se zahtevati da, u zavisnosti od izabranog tipa oglasa (oglašavanje kancelarije ili radnog mesta), popuni obavezna polja vezana za sam sadržaj oglasa ili informacije neophodne za njegovo kreiranje.

Korisnik upućivanjem zahteva za kreiranje ili verifikaciju oglasa postaje saglasan sa time da njegov oglas može biti postavljen na sajtu Nadjiadvokata, kao i sa time da on na taj način postaje vidljiv neograničenom broju korisnika sajta i da može biti podeljen na društvenim mrežama i/ili sajtovima trećih lica. Nakon isteka 365 dana, oglas će prestati da bude aktivan i vidljiv posetiocima sajta, a korisnik će moći da mu pristupi iz sekcije Istekli oglasi u okviru svog profila. I po isteku trajanja oglasa, sadržaj oglasa (bez mogućnosti prijave na isti) ostaje vidljiv individualnim korisnicima ukoliko su ga arhivirali.
Korisnik ima mogućnost da svoj već postavljeni oglas deaktivira i pre njegovog isteka. Takav oglas ostaje vidljiv kandidatima koji su ga prethodno sačuvali ili se na njega prijavili, kao i samom korisniku u okviru njegovog profila, u sekciji Istekli oglasi.

Kreirani oglas biće postavljen na sajt nakon što korisnik izvrši plaćanje na račun PR E-Find kako je navedeno u profakturi prilikom naručivawa određenog paketa. Rok za verifikaciju i odobravanje oglasa je jedan radni dan od trenutka evidentiranog plaćanja. Oglas se može verifikovati u toku istog dana, nakon plaćanja, kada je zahtev za verifikacijom oglasa u skladu sa aktuelnim radnim vremenom E-Find (Ponedeljak – Petak: od 9 do 17h).

Objavljivanje oglasa za koji je korisnik zatražio pomoć u kreiranju podrazumeva kreiranje oglasa od strane Nadjiadvokata konsultanata na osnovu zahteva podnetog u vidu audio ili pisane poruke. Korisnik dobija obaveštenje da je predlog oglasa kreiran, nakon čega može da pregleda oglas i odobri njegovo postavljanje na sajt. Rok za objavljivanje oglasa kreiranog na ovaj način je fleksibilan, kako zavisi od dogovora sa klijentom, kao i njegove ažurnosti u komunikaciji sa Nadjiadvokata konsultantima.

PLAĆENE USLUGE

Usluge oglašavanja koje pruža Nadjiadvokata obračunavaju se prema cenovniku koji je dostupan svim registrovanim korisnicima i istaknut na sajtu u okviru Cenovnika oglašavanja.

Korisnik po odabiru i naručivanju usluge, plaćanje vrši po osnovu profakture koja korisniku u kratkom roku nakon klika na dugme Naruči paket, stiže na mail adresu na osnovu koje je kreirao svoj nalog ili koju je uneo prilikom naručivanja profakture.

Za eventualne probleme u vezi sa izvršavanjem transakcija, molimo korisnike da kontaktiraju administrativni tim putem maila office@nadjizubara.rs ili pošalju upit agentu servisa korisničke podrške.

SADRŽAJ OGLASA

Svaki korisnik koji odabere uslugu postavljanja oglasa (na bilo koji od načina koji Nadjiadvokata omogućava), obavezuje se da neće postavljati oglase koji:

1. sadrže dvosmislene reči koje mogu imati prikriveno značenje i iskaze koji mogu biti nerazumljivi korisnicima;

2. sadrže reči i iskaze koji nisu u direktnoj vezi sa uslugama koje se oglašavaju ili su na bilo koji drugi način procenjene kao irelevantne od strane Nadjiadvokata konsultanta;

3. sadrže i upućuju na neproverene i netačne informacije za čiju tačnost odgovara lice koje ih postavlja;

4. sadrže linkove ka drugim sajtovima, osim linkova odobrenih od strane Nadjiadvokata;

5. sadrže linkove ka sadržaju koji na bilo koji način eksploatiše ljude u seksualnom, nasilnom ili drugom smislu, ili zahteva dostavljanje ličnih informacija od strane maloletnih lica;

6. uključuju govor mržnje;

7. promovišu nasilje ili uznemirujuće sadržaje;

8. sadrže ili upućuju na diskriminaciju ili diskriminatorno postupanje prema bilo kom licu ili grupi i po bilo kom osnovu (pol, izgled, stavovi i dr.);

9. su na bilo koji način povezani sa trgovinom ljudima, trgovinom organima ili njihovim doniranjem;

10. sadrže ili promovišu religijska uverenja;

11. sadrže ili promovišu političke stavove;

12. zahtevaju od kandidata bilo kakvu novčanu nadoknadu ka licu koje je postavilo oglas (poslodavcu);

13. zahtevaju od kandidata da dostavi informacije poput broja lične karte, broja pasoša ili jedinstvenog matičnog broja građanina;

14. zahtevaju od kandidata da obezbedi informacije koje se tiču njegovog/njenog (I) etničkog porekla, (II) političkih stavova, (III) filozofskih ili religijskih uverenja,(IV) fizičkog zdravlja, (V) mentalnog zdravlja, (VI) seksualnog opredeljenja, ili (VII) starosti, osim kada je bilo šta od navedenog dozvoljeno i regulisano važećim i primenjivim zakonom, kao i ukoliko se obezveđivanje informacija ovog tipa zahteva u cilju podsticanja zapošljavanja teže zapošljivih grupa, ali ne ograničavajući se na navedeno.

Nadjiadvokata zadržava pravo da odbije objavljivanje bilo kog sadržaja koji nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, kao i sadržaja koji nije u skladu sa odredbama zakona Republike Srbije, a naročito oglase koji krše odredbe ili su u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju, Zakonom o radu, Zakonom o ravnopravnosti polova i Zakonom o zabrani diskriminacije. U slučaju objavljivanja ovakvog oglasa, Nadjiadvokata zadržava pravo da isti ukloni sa svog sajta, a za svaki dostavljeni sadržaj odgovara isključivo lice koje ga je dostavilo.
Ukoliko korisnik dostavi na verifikaciju oglas koji nije u skladu sa svim navedenim odredbama, Nadjiadvokata će ga kontaktirati i ukazati mu na neophodne izmene oglasa.

Nadjiadvokata distribucijom i plasiranjem oglasa za posao ne vrši posredovanje u zapošljavanju. Registrovani korisnik koji je postavio oglas na sajtu Nadjiadvokata je jedini donosilac odluke o potencijalnom zapošljavanju na oglašenoj poziciji, kao i jedini kreator sadržaja eventualnog ugovora o radu koji zaključuje sa budućim zaposlenim.

REKLAMACIJA

U slučaju da korisnik nije zadovoljan uslugom koju mu je isporučio Nadjiadvokata, može da podnese zahtev za reklamacijom putem maila office@nadjizubara.rs. Potrebno je da korisnik precizno navede kojim segmentom/segmentima usluge nije zadovoljan i da navedeno detaljno obrazloži. Korinisniku koji podnese reklamaciju koja ima osnova, odnosno koja je od strane Nadjiadvokata konsultanata procenjena kao opravdana i razumna, Nadjiadvokata je dužan da ponudi dodatnu uslugu bez naplate korisniku troškova za njenu isporuku. Oko vrste usluge koja će biti ponuđena kao nadoknada dogovaraju se Nadjiadvokata konsultanti na osnovu procenjene štete nastale po naručioca usluge odnosno korisnika koji je podneo zahtev za reklamacijom.

U izuzetnim slučajevima, kada su Nadjiadvokata konsultanti kao isporučioci usluge izašli iz okvira očekivanog profesionalnog i ekspertskog ponašanja, Nadjiadvokata se obavezuje da korisniku refundira novac uplaćen za datu uslugu. Za procenu nadoknade zaduženi su Nadjiadvokata konsultanti i sam naručilac usluge.

OBAVEŠTENJA (NOTIFIKACIJE/ MAILOVI) I PORUKE

Svakom registrovanom korisniku Nadjiadvokata može periodično slati obaveštenja u vidu notifikacije na sajtu i/ili maila.

Ova obaveštenja uključuju, ali ne ograničavaju se na: obaveštenja povodom promena u načinu funkcionisanja sajta, novih funkcija koje sajt pruža, obaveštenja o novim uslugama koje su dostupne korisnicima, obaveštenja o izmenama u Uslovima korišćenja i/ili Politici privatnosti, obaveštenja o promocijama i akcijama na usluge koje Nadjiadvokata pruža.

DEAKTIVACIJA KORISNIČKOG NALOGA

U slučaju da korisnik želi da njegov nalog (a time i celokupna istorija aktivnosti na sajtu i svi podaci uneti u okviru istog) bude trajno obrisan, on može podneti zahtev za brisanje i to upućivanjem zahteva putem kontakt forme u podnožju sajta, putem mejla office@nadjizubara.rs ili kontaktiranjem servisa korisničke podrške.

Nadjiadvokata zadržava pravo da korisnike koji krše Uslove i pravila korišćenja sajta bez prethodnih i naknadnih obaveštenja i objašnjenja ukloni sa sajta brišući njihove naloge i onemogućujući im dalje korišćenje usluga koje Nadjiadvokata nudi.

KORISNIČKA PODRŠKA

Svakom registrovanom korisniku je dostupan servis korisničke podrške. Ovo znači da korisnik može agentu Nadjiadvokata korisničke podrške postaviti pitanje i zatražiti pomoć u vezi sa bilo kojom funkcijom koja postoji u okviru sajta, a odnosi se na vrstu naloga i funkcionalnosti u vezi sa istim.

Korisnici odgovore na svoje upite mogu dobiti u toku radnog vremena Nadjiadvokata (Ponedeljak – Petak: od 9 do 17h), a brzina kojom Nadjiadvokatakonsultanti odgovaraju na pitanja korisnika zavisi od količine upita koji su im u tom trenutku podneti.

Ukoliko korisnik na bilo koji način po racionalnoj proceni administratora sajta bude zloupotrebljavao opciju korisničke podrške (upućivanje uvreda, pretnji i sl.) agent korisničke podrške će mu uputiti opomenu u vidu podsetnika na Uslove korišćenja. U slučaju da korisnik nastavi sa zloupotrebom korisničkog servisa, Nadjiadvokata administrator će ga bez prethodnih i naknadnih obaveštenja i objašnjenja ukloniti sa sajta, ukidajući mu status registrovanog korisnika.

BAZA PRIJAVA

Način čuvanja i skladištenja podataka koje prilikom prijave na oglase ostavljaju kandidati je opisan u našoj Politici privatnosti.

AUTORSKO PRAVO

Sav Sadržaj na sajtu je u našem vlasništvu. Sve što korisnik vidi ili pročita na sajtu (kao na primer slike, fotografije, ilustracije, tekstovi, video klipovi i drugi materijal) zaštićeno je u celom svetu zakonima o autorskim pravima, dizajnu, robnim markama i drugoj intelektualnoj svojini. U svakom trenutku korisnik mora poštovati sva prava intelektualne svojine na sajtu, bilo da su u vlasništvu Nadjiadvokata ili trećih lica.

Korisnik može pristupiti ili preuzeti infromacije sa sajta za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, ali je strogo zabranjeno kopiranje, reprodukcija, republikacija, postavljanje, prenošenje, prikaz, korišćenje na drugoj veb stranici, izvođenje, distribucija, modifikacija ili derivacija našeg sadržaja ili sadržaja našeg korisnika bez prethodnog pismenog odobrenja. Korisnik ne ostvaruje vlasničko pravo na sadržaj time što pristupa ili koristi sajt, a postavljanje sadržaja od naše strane ne predstavlja naše odricanje ni od kog prava na taj sadržaj.

PROMENE SADRŽAJA NA SAJTU / BRISANJE SADRŽAJA SA SAJTA

E-Find zadržava pravo da ne verifikuje ili da ukloni bilo koji sadržaj sa Nadjiadvokata sajta koji prema racionalnoj proceni Nadjiadvokata administratora na bilo koji način krši odredbe ovih Uslova korišćenja, kao i svaki sadržaj koji prema proceni administratora negativno utiče na druge ljude i njihova prava, kao i same osnivače i zaposlene u E-Find.

REŠAVANJE SPOROVA

U slučaju eventualnog spora proisteklog u vezi sa navedenim Uslovima ugovara se nadležnom sudu u Beogradu.

Ukoliko je bilo koji deo ovih uslova nezakonit, nevažeći ili nesprovodiv, onda je taj deo odvojiv i nema uticaj na validnost i sprovođenje ostatka uslova.

ZAVRŠNE ODREDBE

E-Find zadržava pravo na pravljenje izmena ili dopuna u Uslovima korišćenja i Politici privatnosti u svako doba. Sve izmene i/ili dopune stupaju na snagu (postaju važeće) u momentu postavljanja ažurirane verzije ovih dokumenata na sajt.

KONTAKTIRAJTE NAS

Molimo sve korisnike da, ukoliko u ovom tekstu pronađu nešto sa čime nisu saglasni, ne pristupaju sajtu i isti prestanu da koriste ili da se obrate zaposlenima u E-Find sa pitanjem i/ili dilemom na adresu office@nadjizubara.rs.

Radno vreme Nadjiadvokata je: Ponedeljak – Petak: od 9 do 17h.
Svaka vremenska odrednica, rok, vremenska zona i radni dani prikazani u okviru sajta Nadjiadvokata računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

U slučaju da korisnici imaju bilo kakvih nedoumica ili nejasnoća u vezi sa Uslovima i pravilima korišćenja, Politikom privatnosti ili generalnim korišćenjem sajta, pozivamo ih da svoja pitanja postave korisničkoj podršci (Nadjiadvokata) ili se obrate zaposlenima Nadjiadvokataputem maila office@nadjizubara.rs.